Yarışma Hakkında

Yarışma Konusu

Türkiye’nin herhangi bir yerleşmesinin, ekolojik yaklaşım ile planlama ve kentsel tasarım ilkeleri kapsamında belirlenmesine katkı sağlayacak fikirlerin alınması bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.  Seçilen yerleşmenin kimliği, tarihi ve kültürel dokusu, peyzajı ve siluetinin korunması ekolojik değerlerinin ön plana çıkartılması yarışmanın temel beklentisidir.

Yarışma Alanı

1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinin büyüklüğü 40 ha ile 60 ha arasında değişen bir büyüklükte olacaktır.

Yarışmanın Hedefi

Alanın bir bütünlük içinde, kamu yararı esas alınarak, kent ve çevresinde yaşayanların dinlenme ihtiyaçlarını karşılayan; tarihi bağlam içerisinde doğal çevre değerlerini nitelikli bir biçimde geliştirmeye imkan sağlayan; koruma-kullanım dengesini gözeten, işlevsel, yenilikçi ve ekolojik çözümleri ortaya koyan, sosyal yaşam ve kültürü ile kent yaşamı arasında mekânsal ilişki kuran ve böylelikle bölgenin kent yaşamına kazandırılmasını hedefleyen bir projenin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Katılım Koşulları

Yarışmaya Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi bölümlerinde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler katılabilir.
Yarışmaya bireysel veya grup olarak, en az iki meslek disiplini olarak tek bir proje ile katılabilirler.  Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur. 2017 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.

Yarışma Takvimi                 

Son Ön Kayıt Tarihi                                :     27 Ocak 2017   

Projelerin Son Teslim Tarihi                 :     10 Mart 2017

Jürinin Toplanacağı Tarih                     :      08 Nisan 2017

Ödül Töreni Tarihi ve Yeri                    :      Ödül Töreni 5 Mayıs 2017 tarihinde saat:18:00'da Ankara'da yapılacaktır.