Jüri Heyeti

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı (Çevre Mühendisi)
Y. Erdal KAYAPINAR
Mekânsal Planlama Genel Müdürü (Şehir Plancısı)
Vedad GÜRGEN
Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü (İnşaat Müh.)
Fatma VARANK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Mimar)
Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI
İTÜ Şehir ve Planlama Bölümü (Mimar-Şehir Plancısı)
Doç. Dr. Adnan AKSU
Gazi Üniversitesi (Mimar)
Hasan ÖZBAY
DMMA Mimarlık Fakültesi (Serbest mimar)
Zennube ALBAYRAK
Şehir Plancısı
Mete ÖZ
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (Mimar)
Prof. Dr. Hayriye Eşbah TUNÇAY
İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü (Peyzaj Mimarı)