Sıkça Sorulan Sorular

Üniversite ögrencisi olmak şart mı?

Yarışmaya katılım için üniversite öğrencisi olmak şarttır.

Islak imzalı belgeyi ne zaman ulaştıracağız?

Web sayfamızda yer alan başvuru formunu 28 Ağustos tarihine kadar bütün belgeleriniz ve paftalarınız ile birlikte tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Online ön kayıt işeleminden sonra yarışmacıların yapması gereken; bütün belge ve paftalarını ıslak imzalı başvuru formu ile birlikte Türkiye Çevre Koruma Vakfına ulaştırmasıdır.

Şartname ekleri olan alanı ve çevresini gösteren çizimlere nereden ulaşabiliriz. Teşekkürler.

Yarışmacılar seçtikleri alana ilişkin bilgi ve belgeleri kendileri temin edecektir.

Merhaba. Şartnameye göre çalışma alanı 40 ile 60 hektar olması gerekiyor. Bizim çalışma alanımız 120 hektar alan ve bir çok veriyi elde ettik ve şartnamenin bu kısmına uymadıgını farkettik. Ekolojik tasarım sadece 40 ile 60 hektar arasında kısıtlı mı kalmalı?

Yarışma bir fikir projesidir, Öğrenciler projeyi en iyi biçimde ifade edecek şekilde olmak kaydı ile seçilen kentin ölçülerine bağlı olarak; Kavram Şeması, İlkesel Tasarım, 1/1000 ölçekli Kentsel tasarım Projesi ve Ekolojik Tasarım Rehberi ile Proje Sunumu hazırlamak zorundadır. (Bakınız 2.     Yarışmacılardan İstenen Proje Ve Belgeler) Yarışmada, 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinin büyüklüğü 40 ha ile 60 ha arasında değişen bir büyüklükte olmalıdır.

Merhabalar, yarışmaya farklı üniversitelerden bir araya gelerek katılım sağlayabilir miyiz?

Yarışmaya katılım koşullarını sağlamak şartıyla farklı üniversitelerin belirtilen bölümlerinden katılım sağlanabilir.

Proje sunumlarında detaylar nelerdir?

Pafta boyutu A0 formatında dikey hard copy olarak foto bloğa monte edilmiş biçimde teslim edilecektir. Projeler en fazla dört adet paftada sunulacaktır. Yarışma paftalarının tamamı (jpeg formatında) ve power point da 20 slaytı geçmeyecek şekilde proje açıklama sunumu eklenecek iki kopya Cd-Rom olarak teslim edilecektir. 

Grup olarak katılacağımız yarışmanızda ön başvuru başvuru için grup başkanının başvurması yeterli mi ? Yoksa gruptaki herkes başvurmalı mı ?

Grup adına bir kişinin başvuru yapması yeterlidir.

Yarışmaya grup olarak katılabiliyor muyuz?

Evet. Yarışmaya grup olarak katılabilirsiniz.

2017 yılında mezun olan yarışmacılar öğrenci belgesi alamıyor. Oysa başvuru formunda belge isteniyor. Ne yapmamız gerekiyor.

2017 yılında mezun olacak olan yarışmacılar başvuru formu ile birlikte gönderecekleri belgeler arasında yer alan öğrenci belgesi yerine; geçici mezuniyet belgesi ya da diploma fotokopisini iletebilir.

Yarışmaya yüksek lisans öğrencileri katılabilir mi?

T.C üniversitelerinin şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, mimarlık ve kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi bölümlerinde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir. Şartname gereği yarışmaya sadece lisans öğrencilerinden 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Yönetim kurulu ile yapılan istişare sonucunda şartname de herhangi bir değişikliğe gidilmemesi gerektiği kararlaştırılmıştır.